پرشین الکترونیکنوامبر 2017 | پرشین الکترونیک

ماه: نوامبر 2017

ایزولاسیون چیست و چه کاربردی دارد

ایزولاسیون در رشته های مختلف کاربرد و معانی متفاوتی دارند، هرچند که از نظر مفهوم یکی هستند. در مدارات الکترونیکی ایزولاسیون به معنای جدا کردن دو زمین (GND) مختلف از هم به صورتی که اثری روی هم نگذارند می‌باشد. منظور از دو GND مختلف، دو منبع تغذیه جداگانه می‌باشد. شاید این سوال در ذهنتان به وجود بیاید که چرا یک…

مقاومت الکتریکی و کاربرد آن

یکی از قطعات معروف و پر کاربرد در الکترونیک، مقاومت می باشد که خود انواع مختلفی دارد. همانطو که از اسم آن ها مشخص است ویژگی اصلی مقاومت ها داشتن مقاومت الکتریکی در برابر جریان الکتریکی یا همان حرکت الکترون ها می باشد. واحد اندازه گیری مقاومت ها اهم (Ω) می باشد که در مقادیر بزرگ از کیلو اهم و…