پرشین الکترونیکاپتوکوپلر Archives | پرشین الکترونیک

برچسب: اپتوکوپلر

ایزولاسیون چیست و چه کاربردی دارد

ایزولاسیون در رشته های مختلف کاربرد و معانی متفاوتی دارند، هرچند که از نظر مفهوم یکی هستند. در مدارات الکترونیکی ایزولاسیون به معنای جدا کردن دو زمین (GND) مختلف از هم به صورتی که اثری روی هم نگذارند می‌باشد. منظور از دو GND مختلف، دو منبع تغذیه جداگانه می‌باشد. شاید این سوال در ذهنتان به وجود بیاید که چرا یک…