پرشین الکترونیکresistor Archives | پرشین الکترونیک

برچسب: resistor

مقاومت الکتریکی و کاربرد آن

یکی از قطعات معروف و پر کاربرد در الکترونیک، مقاومت می باشد که خود انواع مختلفی دارد. همانطو که از اسم آن ها مشخص است ویژگی اصلی مقاومت ها داشتن مقاومت الکتریکی در برابر جریان الکتریکی یا همان حرکت الکترون ها می باشد. واحد اندازه گیری مقاومت ها اهم (Ω) می باشد که در مقادیر بزرگ از کیلو اهم و…