پرشین الکترونیکUART Archives | پرشین الکترونیک

برچسب: UART

ارتباط سریال USART

ارسال و دریافت اطلاعات در AVR با پروتکل های مختلفی می شود. یکی از این روش ها ارتباط سریال می باشد. به صورت کلی داده ها به یکی از دو روش زیر ارسال و دریافت می شود. موازی (parallel): در روش موازی، اطلاعات n بیتی در n خط انتقال داده می شود. سریال (serial): در روش سریال، اطلاعات در یک…