تعمیر منبع تغذیه گودویل مدل GPS-4303

مشکل دستگاه : تغییر نکردن خروجی متغیر

توضیحات : تعمیر منبع تغذیه GWinstek توسط مجموعه پرشین الکترونیک. کانال های خروجی متغیر این دستگاه خروجی نداشتند. این دستگاه ظرف 3 روز پس از تایید مشتری گرامی تعمیر و آماده تحویل شد. مجموعه پرشین الکترونیک دستگاه تعمیر شده را به مدت یک ماه گارانتی می نماید تا خیال مشتریان گرامی از خدمات دریافتی کاملا آسوده باشد.

تعمیر منبع تغذیه