تعمیر منبع تغذیه گودویل مدل GPS-4303

مشکل دستگاه : تغییر نکردن خروجی متغیر

توضیحات : تعمیر منبع تغذیه GWinstek توسط مجموعه پرشین الکترونیک. کانال های خروجی متغیر این دستگاه خروجی نداشتند. این دستگاه ظرف 3 روز پس از تایید مشتری گرامی تعمیر و آماده تحویل شد. مجموعه پرشین الکترونیک دستگاه تعمیر شده را به مدت یک ماه گارانتی می نماید تا خیال مشتریان گرامی از خدمات دریافتی کاملا آسوده باشد.

بازگشت به صفحه عکس های تعمیرات منبع تغذیه
فیلم های تعمیر منبع تغذیه
تعمیر منبع تغذیه